Kancelaria Notarialna Agata Kret-Paprocka
Notariusz Rzeszów

Kancelaria Notarialna
Agata Kret-Paprocka
Notariusz
ul. 3 Maja 11 lok. 12
35-030 Rzeszów
tel. 880 460 333
mail: kancelaria@kretpaprocka.pl

Kancelaria czynna:
poniedziałek – czwartek 9:00 – 17:00
piątek 9:00 – 15:00

Inne terminy możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Szanowni Państwo

jako doświadczona notariusz z Rzeszowa, w ramach prowadzonej Kancelarii, oferuję Państwu profesjonalną obsługę dokonywanych czynności notarialnych, zapewniając bezpieczeństwo obrotu i zabezpieczając interesy stron czynności oraz osób trzecich, poprzez stosowanie przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej. Moja Kancelaria notarialna w Rzeszowie oferuje usługi na najwyższym poziomie. Posiadam odpowiednie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie. Kancelaria notarialna mieści się w centrum Rzeszowa na ulicy 3 Maja i należy do Izby Notarialnej w Rzeszowie. Moja wiedza oraz kompetencje pozwalają na świadczenie rzetelnych usług.

Rzetelne usługi notariusza w Rzeszowie

Jeśli poszukują Państwo sprawdzonego notariusza w Rzeszowie, zachęcam do kontaktu. Bardzo ważne jest dla mnie porozumienie z Klientem, dlatego uważnie wsłuchuję się w jego potrzeby i proponuję najbardziej korzystne rozwiązania. Ponadto wyróżnia mnie pełne zaangażowanie oraz terminowość. Stale poszerzam swoje umiejętności, by móc zapewnić moim Klientom jak najlepsze wsparcie. Zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii notarialnej w Rzeszowie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne, między innymi:
– umowy sprzedaży (nieruchomości gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), samodzielnych lokali stanowiących odrębne nieruchomości, spółdzielczych własnościowych praw do lokali),
– umowy darowizn,
– umowy działu spadku,
– umowy o podział majątku wspólnego,
– umowy zamiany,
– umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy),
– oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
– oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
– oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
– pełnomocnictwa,
– testamenty (w tym windykacyjne),

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (mające moc prawomocnych postanowień sądowych stwierdzających nabycie spadku),

3) sporządza poświadczenia, między innymi:
– poświadczenie zgodności kopii z okazanym oryginałem dokumentu,
– poświadczenia własnoręczności podpisu,

4) spisuje protokoły (obejmujące między innymi walne zgromadzenie spółki prawa handlowego, spółdzielni, zebranie wspólnoty mieszkaniowej, stawiennictwa lub niestawiennictwa strony, otwarcia strony internetowej, dziedziczenia),

5) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

6) sporządza protesty weksli i czeków,

7) przyjmuje na przechowanie między innymi pieniądze, papiery wartościowe i dokumenty,

8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

10) doręcza oświadczenia,

11) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Formularz kontaktowy